Vid snökaos får lastbilar köra i konvoj

SKÅNE. En stor del av trafikproblemen i samband med snöoväder orsakas av långtradare som kört fast i snön och hindrar annan trafik.
I Skåne kommer därför Vägverket från i vinter anordna speciella konvojer med plogbil från hamnarna.

Det kan räcka med att en lastbil fastnar i en backe eller ställer sig på tvären så kommer varken personbilar eller plogbilar fram.
Inte minst lastbilar som kommer med färjorna kan vara dåligt förberedda på det svenska klimatet säger Magnus Styring som är gränspolis i Nynäshamn.
Vinterdäckskravet gäller idag inte tung trafik, även om det finns en diskusion inom Vägverket kring att kräva snökedjor eller liknande, precis som man gör i Norge och Schweiz.
Satsningen på konvojer från dom skånska hamnarna är ändå ett försök att få över trafiken på dom bästa vägarna, i första hand frivilligt, men på sikt kanske som ett lagkrav.