Mindre smickrande för högskolan

Högskolan i Gävle hamnar näst sist när Sydsvenska Industri- och Handelskammaren rankar 30 svenska universitet och högskolor. Det är bara högskolan på Gotland som får sämre betyg.

Rankningen utgår från företagens behov av att kunna anställa kvalificerad personal.

Man har mätt studenternas prestationer, lärartäthet, andel disputerade lärare och antal publicerade vetenskapliga artiklar.

Karolinska institutet hamnar i topp i rankningen.