Ahlsell i Hallsberg bröt mot tullagen

Företaget Ahlsell i Hallsberg har brutit mot tullagen. Företaget har inte varit tillräckligt bra på att anmäla det gods som det tagit emot. Det slår Tullverket fast efter en utredning.

Ahlsell tvingas nu att betala en straffavgift.
Tulltillägget är en sanktionsavgift som riktar sig mot brister i anmälnings- och uppgiftsskyldigheten vid tullbehandling av kommersiell import.