Möte om planerna på ny flygplats på Ärna

På onsdagseftermiddagen hölls ett öppet möte om planerna på en ny civil flygplats på Ärna flygfält. Planerna har väckt oro på flera håll, bland annat för hur miljön kommer att påverkas.

Therese Lundgren som är utredare på Luftfartstyrelsen säger att fördelarna med exempelvis kortare väg till flygplatsen får vägas mot ökad miljöbelastning. Och för de boende i närheten tror hon inte att det är flyget som blir värst:

- De största miljöeffekterna som drabbar närboende är buller och lokala utsläpp. Men den stora effekten blir nog ifrån den ökande trafiken till och från flygplatsen.

Mattias Sjölund, vd för Uppsala Air som är det bolag som vill driva flygplatsen säger att man inte uttalar som vilken miljöpåverkan flygplatsen kan få, utan väntar på att den utredning som görs ska bli klar:

- Vi kommer få avvakta den innan vi kan säga något om de miljökonsekvenser som kommer av den här verksamheten.

Några som är klara med att det inte behövs en till flygplats är de från miljöorganisationen Klimax Uppsala som fanns på plats vid möteslokalen:

- Vi är här för att  få information, och också framföra vår åsikt om exakt hur dåligt det är för klimatet med flyg och att det måste minska krafitigt. Då är inte en ny flygplats rätt väg att gå, säger Mikael Malmaeus från miljöorganisationen Klimax Uppsala.