Elever känner stress i skolan

En tredjedel av eleverna i nian känner sig stressade och många barn i de lägre åldrarna tycker inte, att de får lugn och ro i klassrummet. Det visar en omfattande enkät till skolorna i Jönköpings kommun.

Närmare 10.000 elever, från förskoleklass upp till nian, i Jönköpings kommun har svarat på enkäten från Skol- och barnomsorgsförvaltningen.

Sammanställningen visar, att eleverna känner sig trygga både i skolan och på väg till och från skolan.

Men det finns ändå en del annat att önska av skolan. En tredjedel av niorna säger till exempel att de upplever stress. Och det håller Julia Nilsson och Axel Dahl, elever i årskurs nio på Ljungarumsskolan med om.


-När alla prov klumpar ihop sig blir det jobbigt och om man har mycket läxor.


-Men den höga ljudnivån stör inte så mycket, man är van.


Men bland de yngre eleverna är det just att det är stökigt i klassrummet, som stör mest.


-Ibland kan det vara lite pratigt och kompisarna går runt, trots att man ska sitta på sin plats. Det är lite jobbigt ibland, säger Felicia Hultberg i tredje klass på Ljungarumsskolan.