Slutförvaringsindustri i Luleå

Tillverkningen av de kapslar som på sikt ska förvara det uttjänta svenska kärnbränslet kan hamna i Luleå. Det väntas dröja några veckor innan beskedet kommer om det bli en förstudie eller inte, gällande en fabrikstillverkning av de här unika kopparkapslarna.

Det främsta fördelarna med att placera tillverkningen i Luleå är att koppartillverkningen finns på nära håll, att ståltillverkningen också finns här och verkstadstekniken som behövs också finns på plats, menar Martin Burström på Mabu Consulting. 

Martin Burström är den expert som Svenska kärnbränslehantering anlitat i tiotals år för att utreda just hur kopparkapslarna för kärnbränsle ska se ut. För en tid sen lämnade SKB ifrån sig ett material om hur själva tillverkningen och utformningen av bland annat kapslarna kan gå till.

Martin Burström menar att stål- och universitetsstaden Luleå är en ort som har flera fördelar jämfört med andra orter i landet, och i världen i stort, för att kunna få uppdraget av Svensk kärnbränslehantering, SKB.

Uppdraget om att bygga en fabrik för hundra miljoner kronor för att kunna tillverka de väldigt speciella, 25 ton tunga kopparkapslarna.

Kopparkapslarna ska innesluta de uttjänta, men fortfarande farliga och radioaktiva, bränsleelementen från den svenska kärnkraften när uranet from år 2018 väl ska stoppas ner i urberget för att förvaras där för evinnerlig tid, såsom det är tänkt i den svenska förvaringsmodellen.

Inom 2-3 veckor räknar Martin Burström med att besked kommer om förstudien kommer igång, det vill säga huruvida finansiärerna; Luleå kommun och Längmanska företagsfonden, är med och finansierar förstudien åt kommunens näringslivsbolag.

Om själva fabriken kommer på plats i Luleå är det en rejält långsiktig satsning, menar näringslivsbolagets vd Thomas Nilsson. 200 kapslar ska tillverkas varje år under sannolikt 40-60 år framöver, vilket innebär att fabriken också skulle betyda en hel del för stan, menar han.

– Ja, det skulle bli mycket stort. Vi vet ungefär hur många kapslar som ska göras per år, och vi vet ungefär prisbilden. Så det blir en fabriksanläggning med en rejäl omsättning och ett antal anställda, avslutar Thomas Nilsson.

Anna Torgnysdotter, SR Norrbotten
anna.torgnysdotter@sr.se