Fp vill skärpa krav för anhöriginvandring

Folkpartiet vill att de som framöver får uppehållstillstånd i Sverige måste ha ett jobb och en bostad, för att kunna få ta hit sin familj som anhöriginvandrare. Det kravet finns inte idag.

Integrationsminister Nyamko Sabuni sitter i folkpartiets partistyrelse.

– För att värna arbetslinjen och för att värna integrationen så menar vi att det är viktigt att sätta in åtgärder för arbetslinjen också i flyktingmottagningen.

Centern, folkpartiet och moderaterna är nu tydliga med att man införa försörjningsansvar när det gäller anhöriginvandring.

Kunna försörja sig själv
Folkpartiet preciserade på onsdagen sin linje, och partiet vill att den som kommer som invandrare till Sverige och därefter vill ta hit till exempel en make eller ett barn, som anhöriginvandrare först ska kunna visa att han eller hon kan försörja sig själv. Då ska man enligt Folkpartiet ha en egen bostad och ett arbete av permanent natur, innan man också får ta hit de anhöriga.

Folkpartiet vill undanta flyktingar enligt Genèvekonventionen och dem som får uppehållstillstånd för att de riskerar dödsstraff eller tortyr i hemlandet. Men i princip ska alla andra grupper omfattas. Folkpartiet tror att ett krav på arbete och bostad kommer att leda till att fler väljer att bosätta sig i kommuner där det finns bostäder och jobb.

– För den som har anhöriga och värnar om att få hit sina anhöriga så tror jag att det kommer att vara viktigt att då också bestämma sig för var ska man bo för att kunna få ett arbete, säger Nyamko Sabuni.

Utbildningsnivån på dem som kommer till Sverige är ju väldigt olika. En del är högutbildade, en del är analfabeter och har aldrig gått i skola. Om ett försörjningskrav ställs och man ska kunna arbeta, blir inte det orättvist för den som kommer till Sverige och är analfabet och inte har gått i skola, till exempel?

– Då utgår man ifrån att den som är analfabet inte kan utföra något på vår arbetsmarknad och den bilden menar jag är fel. Det finns många olika typer av tjänster som analfabeter kan utföra, säger Nyamko Sabuni.

Kristdemokraterna är också villiga att diskutera försörjningskrav, men kan absolut inte tänka sig att det skulle gälla en aylsökande som fått uppehållstillstånd och därefter vill ta hit sin kärnfamilj.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se