Begränsad hjälp till finska patienter

Norrbottens landsting har ställt sig i beredskap för att hjälpa finska akut- och intensivvårdspatienter. De flesta sjukhus i Norrbotten är beredda att ta emot patienterna om 12 000 finska sjuksköterskor gör verklighet i att säga upp sig, som de aviserat till den 19 november. Men efter ett möte på onsdagen mellan Norrbottens sjukvårdsledning och motsvarande myndigheter i finska Lappland, står det klart att Finland förmodligen kommer att begränsa sitt hjälpbehov.

Detta mot bakgrund av att finska riksdagen på lördag förmodas anta en ny tvångslag som kan beordra sjuksköterskor till arbetet ut patientsäkerhetssynpunkt.

Gunnar Persson, chef för hälso- och sjukvårdsenheten i Norrbottens landsting:

– Efter dagens möte vet vi att det kan komma att bli mycket akut sjuka och intensivvårdspatienter som kan behöva hjälp på Norrbottens sjukhus. Men det blir färre än vi trott, enligt uppgifter från Finland.

Gunnar Persson, understryker att Norrbottens landsting ställer sig neutralt i vårdkonflikten i Finland.

– Vi kommer bara att agera för patienters säkerhets skull, avslutar han.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se