Fortsatt byggbråk om kollektivavtal

Bråket mellan fackförbundet Byggnads och Byggarbetsgivarna om lagligheten i vårens kollektivavtal fortsätter. Datainspektionen ska avgöra frågan och på onsdagen kom Byggnads med sin inlaga med en helt annan bedömning än Byggarbetgivarna gjorde tidigare i höst.

Vad det handlar om är kravet, att arbetsgivarna ska skicka in uppgifter till facket, om vad samtliga anställda tjänar, alltså även uppgifter om de, som inte är medlemmar i facket.

Det här var båda parter överens om, när de skrev på avtalet i april. Några timmar senare kom en anonym anmälan till Datainspektionen om, att det här skulle vara olagligt. Den anonyma anmälan kom från arbetsgivarna, säger facket. Det gör den inte alls, svarar arbetsgivarna.

”Byggarbetsgivarna tolkar avtalet fel”
När byggarbetsgivarna kom med sitt yttrande till Datainspektionen tidigare i höst så sades det, att uppgifter till facket om ickemedlemmar skulle vara integritetskränkande och strida både mot svenska personuppgiftslagen och Europakonventionen om dom mänskliga rättigheterna.

En helt igenom felaktig tolkning av lagen, säger facket i sitt yttrande på onsdagen och Byggnads ordförande Hans Tilly drämmer också till med, att arbetsgivarna genom sin anonyma anmälan ville få igång en juridisk process med syfte att få bort någonting, som man egentligen aldrig ville ha in i avtalet, en möjlighet för facket att kontrollera, att kollektivavtalet efterlevs.

”De vill komma åt byggarbetarnas löner”
Om den möjligheten skulle försvinna så hotar lönesänkningar, enligt Hans Tilly:

– Vi tycker att det är tråkigt, att vi har kommit till en punkt, då arbetsgivarna bara försöker driva frågor genom juridiska processer och trots att vi nu var överens i avtalsrörelsen och skrev under ett avtal, så sätter man igång direkt och det här är väl bara ett sätt att komma åt byggnadsarbetarnas löner.

Ekot har inte lyckats nå Byggarbetsgivarna för en kommentar.

Johan Prane
johan.prane@sr.se