Hälften av lärarna på Örebro Universitet saknar forskarutbildning

Ungefär hälften av alla lärare vid Örebro universitet saknar forskarutbildning. Det visar en undersökning som Högskoleverket presenterat.

Statistiken visar på stora skillnader i utbildningsnivå på landets universitet och högskolor. Nära 10 000 av lärarna vid universitet och högskolor saknar forskarutbildning, vilket motsvarar 40 procent av alla lärare.
I topp hamnar Handelshögskolan i Stockholm där mindre än 20 procent av lärarna saknar forskarutbildning. 
Lärarhögskolan i Stockholm hamnar i botten med 35 procent. Örebro universitet hamnar på 15:e plats av 32.