Hoppas att alla rondeller i Örebro ska utrustas med konstverk

Rondellerna i Örebro ska utrustas med konstverk, och ingen rondell ska vara den andra lik. Det hoppas Mats Nilsson, som är konstintendent i Örebro.

Även husfasader, torg och parker ska smyckas med konst, anser Kultur- och medborgarförvaltningen i Örebro.
Under sommaren ska ett utomhusmuseum skapas i centrala Örebro, enligt ett förslag som nämnden ska ta ställning till på onsdagen. 
Genom att satsa 1,4 miljoner kronor kan Örebro bli en konstattraktion som uppmärksammas i hela världen och lockar turister, tror Kultur- och medborgarförvaltningen.