Självsläckande cigaretter ska rädda liv

Lagstiftning om självsläckande cigaretter ska lösa problemet med bränder som orsakats av sängrökning. Om två veckor kan EU fatta beslut om att lagstifta om cigaretterna, som är konstruerade med flera barriärer. Om rökaren plötsligt slutar blossa på sin cigarett slocknar den när glöden når en barriär, skriver Sydsvenskan.

I Sverige beräknas 10-15 liv om året kunna räddas med självsläckande cigaretter. 

EU räknar med att lagen kan införas i Europa tidigast 2010. 

Tobaksbolagen är dock motsträviga mot en lagstiftning och tycker att EU i stället borde förmå möbeltillverkarna att använda mer flamskyddsmedel.