Högskolan på Gotland sämst och bäst

Högskolan på Gotland kommer på sista plats av de totalt 30 universitet och högskolor i Sverige som Sydsvenska industri- och handelskammaren rankat i 2007:s högskoleranking. Däremot får högskolan beröm i ett par andra rapporter. 

Högskolerankingen bygger på en modell som mäter hur universiteten och högskolorna presterar och modellen har tagits fram utifrån företagens behov att kunna rekrytera och vidareutbilda kvalicerad personal.
Listan toppas av Karolinska Institutetet i Stockholm.

Högskolan på Gotland får däremot beröm som föredöme inom internationell samverkan och entreprenörskap i ett par andra rapporter.

Högskolans lärare är mycket aktiva i sina kontakter med samhälle och näringsliv enligt rapporten Samverkan i det akademiska vardagslivet från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Och i en attitydundersökning bland 26 000 studenter hamnar Högskolan på Gotland bland de fem främsta, när det gäller om studenterna är eller kan tänka sig att bli företagare, liksom att studenterna fått kunskap om företagande under sin utbildning.