12 000 vill ombilda i innerstaden

En stor andel av de kommunalt ägda lägenheterna i Stockholms innerstad kan komma att ombildas. Hittills har 12 000 ansökningar om ombildningar innanför tullarna kommit in - det motsvarar två tredjedelar av de kommunalt ägda lägenheterna i innerstan.

Även i förorterna märks ett ökat intresse för ombildningarna, enligt Joakim Qviding, som ansvarar för ombildningarna. Totalt har ansökningar för runt 30 000 lägenheter kommit in.