Mycket svalt intresse för kärnkraftssäkerhet

Intresset för kärnkraft och i synnerhet vad som händer på Ringhals tycks vara mycket svalt bland de som bor i trakten.

Lokala säkerhetsnämnden i Varberg har kritiserats av den förre riksdagsmannen Kjell-Erik Karlsson för att vara för passiv när det gäller information till allmänheten om beredskapen för en olycka på Ringhals, och därför kallade nämnden till ett möte i veckan. Bara en enda person från allmänheten kom till mötet - det var Kjell-Erik Karlsson. Ringhals, länsstyrelsen och kommunen hade elva representanter på mötet i Bua.