För få med forskarutbildning på Mdh

Mindre än hälften av lärarna på Mälardalens högskola har forskarutbildning och det är för lite. Det anser Högskoleverket som har undersökt utbildningsnivån bland lärarna på landets universitet och högskolor.

Mälardalen ligger illa till, under snittet, och Högskoleverket anser att fler lärare där ska få möjlighet att höja sin kompetens.