Sverige vill ha rapport om Östersjön

Sverige och Finland vill att det görs en samhällsekonomisk rapport om Östersjön. Den ska motsvara rapporten om klimatförändringarnas ekonomiska effekt, som britten Nicholas Stern lämnat.

Studien av Östersjön ska ”klarlägga samhällets vinster av ett väl utnyttjat och miljömässigt hållbart hav”, skriver de två ländernas miljöministrar, Andreas Carlgren och Finlands Kimmo Tiilikainen, i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Rapporten ska också visa vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för samhället, om inte åtgärder vidtas för att stoppa förstörelsen av Östersjöns miljö.

På torsdagen inleds ett möte i polska Krakow med miljöministrarna från länderna runt Östersjön. Mötet hålls inom ramen för Helsingforskommissionen, Helcom. Ministrarna ska bland annat diskutera det förslag till tak för utsläpp av kväve och fosfor som togs fram inom Helcom i oktober.