Länets största miljösanering avslutad

Nu har den stora miljösaneringen av Södras gamla anläggning för impregnering av trä i Elnaryd, strax söder om Vislanda, avslutats. Slutnotan hamnar på upp mot 68 miljoner kronor, mestadels statliga pengar.

Omkring 75 000 ton förorenad jord har transporterats bort från området. I jordmassorna fanns bland annat omkring 12 ton arsenik och 21 ton kreosot.

Det var under åren 1945-1968 som impregeringsanläggningen drevs med, en med nutidens mått, bristfällig hänsyn till både människor och miljö.

- Det är framför allt frågan om grundvattnet i området, som gör saneringen viktig för Alvesta kommun, säger Åke Gustafsson, projektledare.