Var tredje gymnasielärare obehörig i Vänersborg

Var fjärde gymnasielärare saknar lärarutbildning. I Vänersborg är andelen ännu högre, nästan en tredjedel. Och störst är bristen på yrkeslärare.

Det är en dyster bild av gymnasieskolan som skolverket tecknar i den senaste lägesbeskrivningen, som görs varje år.

Nästan alla elever går direkt från grundskolan till gymnaseiskolan, men sedan börjar problemen. Efter fyra år har var fjärde elev inte fullföljt sin gymnasieutbildning.

Gymnasieskolan har inte utvecklats i positiv riktning, slår Skolverket fast. Förutsättningen för att den skall göra det är kompetenta lärare. Och här finns det stora brister.

Förra läsåret saknade var fjärde gymnasielärare lärarutbildning och andelen obehöriga lärare har ökat de senaste åren. Allra störst är bristen på yrkeslärare.

Skillnaderna är stora mellan kommunala och fristående gymnasieskolor, 22 procent obehöriga lärare i de kommunala och nästan 50 procent obehöriga i friskolorna.

Det skiljer sig också mellan kommunerna. I Åmål är 83 procent av gymnasielärarna behöriga. Det är över riksgenomsnittet. I Vänersborg är andelen bara 70 procent. Nästan var tredje gymnasielärare i Vänersborg är alltså obehörig.

Men sambandet mellan lärarbehörighet och skolresultat är inte glasklart. Det är fler elever som fullföljer sin gymnasieutbildning i Vänersborg än i Åmål.

/Bosse Adriansson