Nya pengar till forskning i Örebro

Örebro universitet får ytterligare 1,8 miljoner kronor till forskning om barn med normbrytande och agressivt beteende.

Forskningen fokuserar på barn som är utagerande och aggressiva, och bryter mot lagen eller föräldrarnas regler.

Studien omfattar 1500 förskolebarn mellan tre och fem års ålder.

Målet med projektet är undersöka hur sådana här beteenden utvecklas, för att därefter kunna utforma metoder som kan hjälpa barnen eller förhindra att problemen uppstår.