Sverigedemokraterna vill utesluta Flemström

Sverigedemokraternas partidistrikt vill utesluta Lars Flemström, som är politisk sekreterare vid Örebro läns landsting.

Orsaken är att samarbetet har fungerat dåligt. Bland annat ska han ha motat ut en partikollega ur deras gemensamma tjänsterum.

Enligt distriktsstyrelsen har Lars Flemström heller inte fullgjort sina plikter som politisk sekreterare, och de har nu bett honom att omedelbart avsäga sig den tjänsten.

Partidistriktet kommer också att verka för att Lars Flemström blir utesluten ur Sverigedemokraterna så fort som möjligt.

Lars Flemström håller inte med om kritiken, och tror att han kan sitta kvar. Han säger att partikamraten oppositionsrådet David Kronlid utövat påtryckningar på honom och att Flemström inte får ha några egna åsikter. Han förnekar också att han ska ha knuffat ut Kronlid ur deras gemensamma arbetsrum.

David Kronlid å sin sida hävdar att det i stora delar är rent nonsens, det som Lars Flemström säger, och att det under en längre tid funnits stora samarbetssvårigheter från hans sida.