Mölndalsåns slam renare än man trott

Rensningen av Mölndalsån har kostat betydligt mindre än beräknat.

Mölndals stad hade för i år avsatt 25 miljoner kronor men det har kostat 15 miljoner, skriver Mölndals-Posten.

Det visade sig att slammet inte innehållit de mängder gifter man befarat så man har sluppit deponera slam som miljöfarligt avfall.

Dessutom har mängderna sand och lera som behövt tas upp från Mölndalsåns botten varit mindre , 12 000 kubikmeter.

Rensningen är snart klar. Sedan ska utsatta områden förstärkas och miljön kring ån göras fin.