SPI vill ha mer pengar till de äldre i Kungsbacka

Pensionärspartiet SPI tycker att det satsas för lite på de äldre i Kungsbacka. Men statistik visar att de äldre i Kungsbacka i många fall inte har det sämre jämfört med andra kommuner i länet.

Radio Halland har tittat på tre av de mått som Statistiska centralbyrån har tagit fram för fjolårets äldreomsorg. Där ligger Kungsbacka lågt i ett par del fall, men det är svårt att få någon entydig bild av att Kungsbackas äldre skulle vara särskilt missgynnade.

När det gäller hur stor andel av den äldre befolkningen som har blivit beviljad hemtjänst, så ligger Halland med sina 7,5 procent lägre än riksgenomsnittet. Kungsbacka ligger också bland de lägre i Halland, men inte alls lika lågt som Laholm.

Att man har både hemtjänst och hemsjukvård är allra ovanligast i Halmstad, men också ganska sällsynt i Kungsbacka och Laholm, jämfört med övriga länet.

Däremot är det ungefär lika vanligt i Kungsbacka som i resten av Halland och även övriga Sverige att de som är över 65 år bor på äldreboende. Här är det Falkenberg som står för den lägsta andelen i länet.

Karin Westins parti SPI i Kungsbacka reserverade sig i alla fall när kommunfullmäktige nyligen antog nästa års budget  och vill ha mer pengar till äldre och handikappade.