Göteborgs stad agerar mot kriminella gäng

I Göteborg finns nu förslag på hur kommunen ska göra det svårare för de kriminella gängen och hur kommunanställda ska skyddas mot dem.

Ett för landet unikt förslag om hur organiserad brottslighet kan bemötas kommer upp i kommunstyrelsen nästa vecka.

Bland annat vill man bygga upp ett kunskapscentrum med polisen och andra myndigheter. Man ska undvika köpa tjänster inom t ex bygg-och städbranschen från kriminella gäng coh inte hyra ut lokaler till dem. Hanläggare som ger utskänkningtillstånd eller byggnadslov ska utbildas att hantera hot.