Diskriminering vanligare bland offentliga arbetsgivare

Offentliga arbetsgivare anmäls oftare för diskriminering än privata. Det visar den granskning som radio dalarna gjort av dom anmälningar från dalarna som gjorts till någon av dom statliga ombudsmännen.