Politiskt omval i kommunala nämnder

I Strömsund måste politikerna i alla kommunala nämnder väljas på nytt.

Orsaken är att den borgerliga alliansens samarbete med Rättvis demokrati har spruckit, och det nya makt-förhållandet måste också genomföras i de kommunala nämnderna.

Valutskottet ska nu ta fram förslag på vilka politiker som ska ha vilka poster i kommunen.

På kommunfullmäktiges nästa möte strax före jul bestäms det hur Strömsund ska styras framöver.