Vill att revisionen granskar lokallöfte

Politiker i alliansen vill erbjuda friskolan Galären Tullskolans lokaler i Karlskrona. Nu anklagas de för att inte följa fattade beslut.

Oppositionsrådet Patrik Hansson (s) kräver nu att kommunrevisionen granskar saken, skriver lokaltidningarna.

– Alliansföreträdarnas agerande strider mot beslutet som fattades i Barn- och ungdomsnämnden i augusti, säger han.

Beslutet som då fattades innebar att skolan inte ska få utöka sin verksamhet.