Hårdare miljö i västsvenska skolor

Antalet anmälningar om dålig arbetsmiljö i skolan ökar kraftigt i Västsverige. Anmälningarna gäller såväl hot och våld som brister i den fysiska miljön.

I fjol rapporterades ett 131 allvarliga brister eller tillbud. I år har det redan gjorts 232 anmälningar, alltså nästan dubbelt så många, skriver Punkt SE.

Enligt Arbetsmiljöverket kan ökningen delvis förklaras av bättre rutiner och ökad benägenhet att anmäla. Men skolpersonalen upplever också att tillbuden blir fler och grövre. 

Anmälningarna handlar bland annat om elever som hotar lärare, och om elever som hotar eller misshandlar varandra.