Hyreshöjningar accepteras

Hyresgästföreningen i Sjuhärad säger nu ja till hyreshöjningar. De senaste åren har man i flera fall krävt oförändrade hyror men nästa år finns det skäl att gå med på mindre höjningar, säger Hyresgästföreningens förhandlare Alf Mölleryd.

Många kostnader är på väg upp, bland annat räntekostnaderna, och underhållsbehovet är stort, säger Hyresgästföreningens förhandlare Alf Mölleryd.
Fastighetsägare har i många år klagat över att de inte kunnat underhålla sina fastigheter som de velat, därför att hyrorna varit för låga.
Sjuhäradsbygdens största fastighetsbolag, kommunägda AB Bostäder i Borås, fick exempelvis inte höja hyrorna i år i någon större utsträckning.


Men 2007 har varit bra för bostadsbolaget. AB Bostäder har kunnat satsat rekordmycket, 166 miljoner, på underhåll,  60 miljoner mer än för tre år sedan.
Det har kunnat ske vare den milda vintern, nästan inga outhyrda lägenheter och en fastighetsförsäljning.
Förhandlingskraven är ovanligt låga inför 2008 och fastighetsägarna och hyresgästerna står faktiskt ovanligt nära varann inför hyresförhandlingarna som startade igår, onsdag.
Förhanlingarna inleddes med Viskaforshem och idag med Sandhultsbostäder och Toarpshus och sedan efterhand med alla andra allmännyttiga bostadsföretag.
De senaste åren har Hyresgästföreningen ofta krävt noll procent i hyreshöjning. Men i år säger man att man inser att hyreshöjningar behövs för att möta höjda energi- och andra kostnader.
Men hyresgästerna ska ändå få mer pengar över, säger Alf Mölleryd. Hyreshöjningarna måste hållas lägre än inflationen, alltså lägre än två procent och något nollbud är inte aktuellt den här gången.