Narkotikapolisen samarbetar med Högskolan

Gävleborgs narkotikapoliser vill samarbeta mer med Högskolan i Gävles studentkår i kampen mot knarket. Studentkårens representanter ska bidra med information om missbruket bland studenterna, alltså en sorts knarkspaning.

- Polisen har bett oss om hjälp berättar Per Olof Flodström, klubbmästare vid studentkåren i Gävle.

Kunskapen om studenters narkotikaanvändning är dålig, det erkänner både regeringens nationella narkotikasamordnare och Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN.

En av få undersökningar som gjorts bland 4 500 studenter på fyra universitetet och högskolor i Sverige visar att en tredjedel av studenterna någon gång i livet provat narkotika.

Attityderna bland de festglada studenterna är förstås svårare att ringa in, men Björn Jonsson, med 10 års erfarenhet från Gatulangningsgruppen inom Gävleborgspolisen, tror sig ändå veta hur studenter tänker.

- Inställningen är ju att man knarkar inte när man tar de här drogerna, typ amfetamin, kokain eller ecstasy, utan man festar bara, säger Björn Jonsson.