EU röstar om klimatpåverkan från köttindustrin

EU-parlamentet ska nu för första gången ta ställning till en av de stora utsläppskällor som hittills hamnat i skymundan i klimatdebatten - nämligen växthusgaser från köttindustrin.

Frågan tas upp i den klimatresolution, som EU-parlamentet idag ska rösta om. Ett dokument som kan ligga till grund för hur EU tänker hantera världens klimatproblem efter 2012 då Kyotoprotokollet löper ut.

– Världens köttindustri leder faktiskt till minst lika stora utsläpp som hela världens transporter. Och då pratat vi både om den vägburna trafiken och om flyget.

Beslut tas idag
Det säger EU-parlamentarikern och vänsterpartisten Jens Holm som är en av dem som ligger bakom klimatresolutionen som EU-parlamentet ska ta ställning till vid lunchtid idag. Ett dokument där en av de 29 punkterna alltså handlar om att EU tar ett första steg mot en policy för att minska köttindustrins klimatpåverkan i framtiden. Och att man för första gången officiellt erkänner de bedömningar av problemets omfattning som forskare gjort på senare tid.

Förra året kom till exempel FN:s livsmedelsorgan FAO med en rapport som visar att världens köttindustrier redan nu står för 18 procent av mänsklighetens växthusutsläpp till atmosfären och att vår köttkonsumtion antagligen kommer att fördubblas inom 40 år - om inget görs. Till de åtgärder som diskuterats inom EU-parlamentets klimatutskott hör förslag på stopp för EU:s mångmiljonbidrag till överproduktion av kött, och informationskampanjer om att minska vårt köttätande.

Foder och gödsel har betydelse
Men från kött- och mjölkbranschens sida handlar de konkreta åtgärdsförlagen snarare om att minska utsläppen från den produktion som redan sker, till exempel genom att förändra odlingen av det foder som djuren äter och hanteringen av deras gödsel, säger Christel Cederberg som är livsmedelsforskare och miljöansvarig på branschorganisations Svensk mjölk:

– Bara genom de åtgärderna kunde vi minska utsläppen i modellberäkningarna med nästan 20 procent, bara genom att lägga om fodersystemen och använda stallgödslet väldigt väl.

Kristoffer Gunnartz
vet@sr.se