Svar på kritik mot bilprovningen

Det var ett tekniskt fel som var orsak till att hundra personer i Eskilstunatrakten inte fick någon kallelse om att besikta sin bil i oktober, och som ledde till att flera bilägare fick körförbud.

Det säger Lars Niklasson som är distriktschef för Bilprovningen i Sörmland och Västmanland.

– Redan idag kommer vi ta kontakt med alla fordonsägare och erbjuda dem en tid för besiktning, säger han.

Men eftersom det är hårt tryck på bilprovningen i Eskilstuna kommer en del bilägare bli tvungna att åka till Västerås.

– Det är naturligtvis jättetråkigt att fordonsägarna har drabbats på det här sättet och det är viktigt att vi ser över våra rutiner så att det här inte händer igen, säger Lars Niklasson.

Jonas Carnesten