Vadstenabo vill att staden blir ekokommun

Vadstena bör bli medlem i föreningen Sveriges ekokommuner. Det tycker Vadstenabon Suzanne Möller-Kisum som i en skrivelse uppmanar kommunen att gå med i föreningen.

Sveriges ekokommuner är en samarbetsorganisation som arbetar för ett mer kretsloppsanpassat samhälle.