Pris till Brottsförebyggande centrum

Brottsförebyggande centrum i Värmland får Ickevåldsfondens pris på 100.000 kronor för sitt långsiktiga och konkreta arbete att förebygga våld bland ungdomar, däribland genom arbetsmaterialet Tänkarboken för lärare och elever.

Det är sammanlagt fyra pristagare som delar på 325.000 kronor, som skänkts till Ickevåldsfonden av Sveriges kyrkor och församlingar samt delar av näringslivet. Prisutdelningen sker i Stockholm på Ickevåldets Dag 30 november.