Intresse för uranbrytning oroar i Falbygden

Falbygdens naturskyddsförening oroas över att det kommit in nya ansökningar för tillstånd att undersöka om det finns uran i Falbygdens alunskiffer.
– Jag blev både uppbragt och ledsen över att den här diskussionen nu börjar om igen, säger Olov Holmstrand, doktor i teknisk geologi.
– Jag tänkte ”inte en gång till”. Den här trakten tål inte sådana ingrepp, säger föreningens ordförande Jan Lindholm.

I trakten är folk i stort sett överens om att det inte ska bli någon brytning av uran i Falbygden, men det är den statliga förvaltningsmyndigheten som Bergsstaten avgör. Bergsstaten ansvarar för alla ärenden som rör bergshantering i Sverige och har redan givit ett bolag tillstånd att leta efter uran i två områden på Kinnekulle. Det beslutet har länsstyrelsen överklagat.

Jan Lindholm anser att bygden blir förstörd och att brytning av uran kan påverka grundvattnet. Tillsammans med Olov Holmstrand har han startat nätverket Nej till uranbrytning. Nu har de även skrivit en bok ihop. Författarna hoppas att boken Uran i Sverige för att öka kunskaperna i ämnet:

– Det verkar inte finnas någon ände på det här med nya ansökningar och därför är det viktigt att folk vet vad det är man pratar om och vad man ska ta ställning till, säger Jan Lindholm.

– Nu vet folk att uran är något som används i kärnkraftverk, men när det handlar om brytning och all krånglig lagstiftning kring det så tror jag att folk har väldigt litet begrepp om. När det då kommer sådana här förslag så blir ju folk skärrade, säger Olov Holmstrand.

Själva är de också skärrade av alla ansökningar som görs, men tror inte att bolagen kommer att få leta på alltför många ställen:

– Jag har goda förhoppningar om att vi ska få stopp på det, i det här området, säger Olov Holmstrand.