EU tar ställning till hur kött påverkar klimatet

EU-parlamentet ska nu för första gången ta ställning till en av de stora utsläppskällor som hittills hamnat i skymundan i klimatdebatten, nämligen växthusgaser från köttindustrin. (P1 Vetenskapsradion)