Bättre psykvård genom ny utbildning

En ny och unik utbildning på Karlstads universitet ska ge bättre vård av psykiskt sjuka.

Nästa höst börjar utbildningen av vård- och stödsamordnare, som blir en ny yrkesgrupp i Sverige. Vård- och stödsamordnaren ska fungera som en lots genom vården, och se till att patienten sätts i centrum.