Hudiksvalls kommun får inte gräva fiskväg

Nu stoppas Hudiksvalls kommuns planer på att gräva ett omlöp i Stömneån i Delsbo. Ett omlöp gör att fisk ska kunna ta sig förbi ett vandringshinder. Det är miljödomstolen som underkänner länsstyrelsens beslut att låta Hudiksvalls kommun gräva den nya sträckningen för ån.

Det var i april i år som Hudiksvalls kommun fick tillåtelse av länsstyrelsen att gräva nya å-fåror för två åar i Dellensystemet. Men nu sopar miljödomstolen undan beslutet eftersom länsstyrelsen inte hade rätt att bevilja tillståndet.

Planerna på ett omlöp överklagades av boende, som hävdade att kommunen inte hade gjort en ordentlig konsekvensbeskrivning, och inte tagit hänsyn till de boende, miljön, vattenståndet i å-fåran och kulturmiljön i området.

Nu måste Hudiksvalls kommun gå till miljödomstolen och söka tillstånd för att få anlägga den nya å-fåran och det tycker Paul Andersson är bra.