Döda havsbottnar runt Gotland

Östersjön är ett av de värst drabbade haven i världen enligt en ny rapport kallad Havet 2007, som tagits fram av Naturvårdsverket i samarbete med Sveriges tre marina forskningscentrum.

Värst är situationen för fiskfaunan som stöps om fullständigt genom utfiskningen. Övergödning och nya gifter är också svåra problem.

I den egentliga delen av Östersjön har minskningen av torskbestånden lett till en kraftig ökning av skarpsill, vilket lett till ett helt nytt ekosystem.

Till det positiva hör att havsörn och säl åter ökar efter förbud av vissa miljögifter. När det gäller övergödningen och tillståndet för fiskfaunan däremot, är läget mycket dystert.

Syresituationen för Östersjön runt Gotland har aldrig varit sämre. Hälften av bottnarna runt Gotland är helt döda, säger oceanograf Lars Andersson vid SMHI till Dagens Nyheter.

Det innebär ökad risk för algblomning under somrarna och stora problem för torskens reproduktion i Östersjön.