Få forskarutbildade lärare på Högskolan

Högskoleverket tycker, att för få lärare på högskolor och universitet har forskarutbildning. Högskolan i Jönköping är en av de lärosäten, som ligger sämst till.

Högskoleverket vill nu, att fler lärare ska få möjlighet att höja sin kompetens.

Idag är skillnaderna stora mellan olika högskolor och universitet i landet. På Handelshögskolan i Stockholm har till exempel 89 procent av lärarna forskarutbildning.

På Högskolan i Jönköping har bara 40 procent av lärarna den högre kompetensen.