De flesta svenskar kör bil till jobbet

Svenskarna åker fyra gånger så långt med bil som med kollektivtrafik. Det visar en undersökning som Statens institut för kommunikations-analys gjort. I 27 000 telefonintervjuer har svenskar frågats ut om sina resvanor.

Värmlänningarna kör mest bil, medan stockholmarna är de som åker mest kollektivt.

Totalt åker närmare 90 procent bil någon gång i veckan, medan 30 procent åker kollektivt. I varannan bil sitter föraren ensam.

Mest tid på resande spenderar storstadsborna, trots att deras resor är kortast.