Fortsatt snurr på hjulen i Vaggeryd

Den senaste konjunkturbarometern visar att de flesta företagen i Vaggeryds kommun upplever en fortsatt stark eller t o m mycket stark orderingång.

Företagen letar mer personal för tjugonde mätningen i rad och förväntningarna inför det kommande kvartalet är stora.

24 företag i Vaggeryds kommun har deltagit i barometern.