Ny väg mellan Anderstorp och Gnosjö

Nu har ombyggnaden börjat av vägen mellan Anderstorp och Gnosjö.

Det är väg 604 som ska byggas om. Vägverket kommer att, från väg 27, dra en ny väg norr om Anderstorp fram till Häreryd. Dessutom ska befintlig väg mellan Häreryd och Hyltan byggas om. Syftet är att korta restiden mellan orterna och att minska olycksrisken och bullret.