EU säger Ja till införsel av röd diesel

Sverige har inte någon generell rätt att stoppa privat införsel av finsk röd diesel. Det är innebörden i en dom från EG-domstolen som meddelades på torsdagen.

EG-domstolen har prövat frågan på begäran av hovrätten i Umeå, sedan en person i Västerbotten överklagat en fällande dom i tingsrätten om införsel av röd diesel.

Han dömdes 2004 till dagsböter för att ha fört in 3 000 liter olja från Finland som han inte betalt svensk skatt för.

Den lågskattade röda dieseln säljs i Finland för yrkesmässigt bruk hos åkerier, entreprenadföretag och till lantbrukare. Röd diesel är flera kronor billigare än svensk diesel.

Enligt dagens regler är det tillåtet att föra in röd diesel i Sverige om brukaren betalar svenskt skattetillägg, så kallad punktskatt, för den. Dessutom krävs ett så kallat ledsagardokument som ska kunna visas upp i tullen.

Smuggling och protester mot beslagtagning
Omfattande smuggling av dieseln sker sedan många år. Många privatpersoner i Sverige reser till Finland och köper röd diesel för att ha till fordon eller till uppvärmning av villor. Införsel har också skett i yrkesmässig skala av personer som sålt dieseln vidare till kunder i hela norra Sverige.

Tullen har beslagtagit tusentals liter röd diesel som förvaras i lager i Haparanda. Samtidigt har protesterna mot beslagen varit många. Bland annat har en så kallad frihandelsförening i Haparanda försökt påverka politiker och EU-administrationen att riva upp reglerna som hindrar fri införsel av röd diesel till privatpersoner i Sverige.

Stoppet för oljan är ett handelshinder som inte är tillåtet enligt EU-regler, har föreningen argumenterat.

Fick bakläxa av EU 1997
Sverige har tidigare förlorat en strid med EU om den röda dieseln. 1997 tvingade unionen Sverige att upphäva totalförbudet mot införsel och tillåta bränslet vid bilkörning i Sverige.

Bakgrunden var att tullen stoppat bilister som varit i Finland och återvänt med röd diesel i tanken.
Efter EU:s ingripande ändrades reglerna så att det blev tillåtet att tanka röd diesel i Finland och köra med bränslet i Sverige.

Efter beslutet riktades skadeståndskrav mot svenska staten från bilister och näringsidkare i Tornedalen för att de förlorat pengar på det tidigare förbudet. Prisskillnaden på oljan i Sverige och Finland var då omkring fyra kronor. Mer än hundra bilägare fick ersättning från staten.

Källa: TT