Skövde låter lärarna betala skollunchen

Skol- och förskolepersonal i Skövde kommer från och med nästa år att få betala för att äta tillsammans med barnen.
Det beslutet tog kommunens skolnämnden i går.
Ordförande i nämnen Göran Lidgren säger att skolans pengar i fortsättningen bara ska gå till verksamheten och inte till mat för personalen.

Beslutet kommer dock att medföra andra konstnader för kommunen.

- Bland annat måste vi se till att det finns utrymmen där personalen kan äta eventuell medhavd mat, säger säger Göran Lidgren.

Skolnämnden var inte enig i sitt beslut. Oppositionen ville att frågan skulle bordläggas och utredas vidare.