Polismyndigheten domineras av män

Mer än hälften av kvinnliga poliser i landet anser att polisen domineras av män. Många upplever också att de har sämre möjligheter att utvecklas i yrket än sina manliga kollegor, visar en rapport från Polisförbundet.

Rapporten presenteras samtidigt som polisen på torsdagen firar att det är 50 år sedan den första kvinnliga polisen anställdes i Sverige. 

Den bygger på intervjuer med 1 000 kvinnliga poliser. Av den framgår att fyra av tio kvinnliga poliser inte kan tänka sig att söka en ledande befattning.

– Vi behöver fler kvinnliga poliser, fler kvinnor på ledande positioner samtidigt som vi måste arbeta med attityderna inom poliskåren, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.