Fler barn och unga deprimerade

Allt fler barn i Sverige har ångest och depressioner, det visar flera rapporter bland annat BRIS-rapporten 2007. Det är inte lätt att vara ung i dagens samhälle, säger Christine Andersson, psykolog som jobbar på barn och ungdoms- psykologiska länskliniken i Umeå.

Allt fler barn i Sverige sjukskrivs från skolan till följd av psykisk ohälsa och att skolbarnen mår dåligt syns också på försäljningen av läkemedel. Antidepressiva läkemedel som skrivs ut till barn och unga har ökat markant sedan år 2000. Exakt hur många skolbarn som lider av ångest och depression vet ingen, därför ska Socialstyrelsen kartlägga omfattningen.

I Västerbotten är man mer restriktiv med antidepressiva medel och sjukskriver helst inte barn och ungdomar, säger Christine Andersson.