Huset för flyktingbarnen invigt

På torsdagen invigdes lokalerna i Eskilstuna där 12 flyktingbarn ska tas emot. De flesta barnen kommer från Somalia, Irak och Afghanistan och väntas komma nästa vecka.

– Det känns väldigt bra. Vi tog beslutet i våras, så det här har gått väldigt fort, säger Sarita Hotti, ordförande i arbetsmarknads- och familjenämnden i Eskilstuna.

Hur länge ska de bo här?

– Det beror lite på om de har uppehållstillstånd eller inte när de kommer. Om det har uppehållstillstånd så är det här en form av boende för att slussas ut vidare.

Barnen hämtas från transitboenden från Mölndal, Malmö, Sigtuna och Solna. Tillsammans ska de dela på fyra lägenheter, som ligger i Lagersberg, ett par kilometer från Eskilstuna centrum. Varje barn får ett eget rum, men köket och vardagsrummet har de gemensamt.

De är 14 och 16 år gamla. Tanken är att barnen så fort som möjligt ska börja i skolan, dels för att lära sig språket och komma in i samhället, dels för att få ett så normalt vardagsliv som möjligt. Till sin hjälp har de personal som kommer att finnas i lägenheterna dygnet runt.

– Vår roll kommer att vara lite av en föräldraroll, att se till att de har trygghet och stöd, säger Elin Larsson, som är beteendevetare och som ska jobba med de här barnen.

Utöver de här barnen ska Eskilstuna kommun teckna avtal med Migrationsverket om att inrätta 30 nya platser för asylsökande barn, som kommer ensamma till Sverige och personer som har fått uppehållstillstånd. Det beslutade arbetsmarknads- och familjenämnden under torsdagen.

Caroline Karlsson
caroline.karlsson@sr.se