Kommunstyrelsen överklagar rivning av dammarna

Vi har tidigare berättat att miljödomstolen har gett Mälarenergi tillåtelse att riva dammarna Bruksfallet och Bultfallet i Hallstahammar.

Men att riva dammarna är inte populärt bland politikerna i Hallstahammar.

och kommunstyrelsen bestämde i veckan att de ska överklaga beslutet till Miljööverdomstolen.

Om Mälarenergi får som de vill så kommer rivningsarbetet påbörjas som tidigast 2009.