Kvinnliga poliser tror inte på chefsjobb

Många kvinnliga poliser upplever att de har sämre möjligheter att utvecklas i yrket än sina manliga kollegor. Fyra av tio kan till exempel inte tänka sig att söka en ledande befattning.

Det visar en ny rapport från Polisförbundet som bygger på
1 000 intervjuer med kvinnliga poliser.

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen säger att det behövs fler kvinnliga poliser även som chefer och att man samtidigt måste arbeta med attityderna inom poliskåren.

Att göra om polisutbildningen till en högskoleutbildning tror Karlsen skulle kunna hjälpa till att locka fler kvinnor till polisen.